George Kostopoulos Photography | -2017-

Gamos Ilias - Christina 14-7-2017 Thessaloniki

Gamos Ilias - Christina 14-7-2017 Thessaloniki

Gamos Sokratis - Maria 26-8-2017

Gamos Sokratis - Maria 26-8-2017

Gamos-Vaptisi Dimitris - Xrysa 8-7-2017

Gamos-Vaptisi Dimitris - Xrysa 8-7-2017

Gamos-Vaptisi Giorgos - Magia 9-7-2017

Gamos-Vaptisi Giorgos - Magia 9-7-2017