George Kostopoulos Photography | GIORGOS - EIRINI 29-5-2016 Thessaloniki